1 juni 2004 cvs

NOB

2003-2004

Gedelegeerd bestuurder NOB Subholding Commercieel. NOB-werkmaatschappijen ondersteund bij verzelfstandiging. Als bestuurder van Ciris, postproductiebedrijf NOB, ingrijpende reorganisatie geleid (25% van het personeelsbestand). Het aantal werknemers voor de reorganisatie bedroeg 230 met een omzet van 20 mln. In eerste kwartaal 2004 Ciris teruggebracht naar winstgevendheid.