1 augustus 2004 cvs

Newconomy

2003-2004

Lid raad van bestuur/statutair bestuurder Newconomy N.V., Amsterdam. Investeringsfonds met 30 participaties. Ingrijpende herstructurering van het fonds doorgevoerd en organisatie schuldenvrij gemaakt. Newconomy
ondergebracht bij nieuwe financiers (Pall Mall Capital Netherlands).